wechat-weapp-distpicker, 地址选择器 - 微信小程序

分享于 

1分钟阅读

GitHub

  繁體
:cn: 微信小程序地区选择器 | 省市区选择器
 • 源代码名称:wechat-weapp-distpicker
 • 源代码网址:http://www.github.com/yesifeng/wechat-weapp-distpicker
 • wechat-weapp-distpicker源代码文档
 • wechat-weapp-distpicker源代码下载
 • Git URL:
  git://www.github.com/yesifeng/wechat-weapp-distpicker.git
  Git Clone代码到本地:
  git clone http://www.github.com/yesifeng/wechat-weapp-distpicker
  Subversion代码到本地:
  $ svn co --depth empty http://www.github.com/yesifeng/wechat-weapp-distpicker
  Checked out revision 1.
  $ cd repo
  $ svn up trunk
  
  微信小程序地区选择器

  微信小程序自带了时间选择器、日期选择器,但是没有地区选择器。


  相关文章